تماس با ما

 

سلام

به سایت  مشاوره تلفنی زنان مامایی ایران ماما خوش آمدید.

راه های ارتباط  با  ایران ماما

  ارتباط تلفنی از طریق خطوط ثابت  

۹۰۹۹۰۷۰۳۰۹     :       سراسر کشور

  ۹۰۹۵۱۱۴۰۴۱          ویژه خراسان رضوی

همچنین می توانید

سوالات خود را  به

 صندوق پستی الکترونیک به آدرس

یا iranmama.com@ gmail.com

ارسال نموده و پاسخ را دریافت کنید.

برای دریافت پاسخ آنلاین برای پرسشهای خود می توانید :

در هر مقاله پرسش مربوط به موضوع را ثبت کنید

و یا  نظرات و پرسشهای متفرقه خود را  در 

 صفحه پاسخ به پرسشهای شما ثبت و پاسخ مربوطه را دریافت کنید

سپاس گزاریم