گیاه موریا پوما و مشکلات جنسی  نام و مشخصات گیاه موریا پوما : Family Olacaceae Genus: Ptychopetalum Species: olacoides Synonyms: None Common Names: Muira puama, potency wood, marapuama, marapama, muiratã, muiratam, pau-homen, potenzholz Part Used: Bark and ...
دامیانا - تقویت قوای جنسی نام گیاه: دامیانا   damiana: نام انگلیسی گیاه     نام علمی Turnera diffusa   اسامی مترادف Synonyms : Turnera , Aphrodisiaca , Damiane   نامهای دیگر  : Family: Turneraceae Genus: Turnera Species: diffusa, aphrodisiaca Synonyms: Turnera microphylla Common ...
جراحی زیبایی پستانها امروزه برای اعضای مختلف بدن اعمال جراحی زیبایی انجام شود در حقیقت از فرق سر ( کشیدن ابرو) تا نوک پا ( جراحی زیبایی شست پا ) در سیطره جراحی ...
آناتومی پستان آناتومی پستان   Mammary gland - breast      پـِستان دو یا چند غدهٔ بزرگ در بدن پستانداران  است که برای شیردهی متمایز شده است. تکامل پستانها در دوران جنینی به شکلی است که ابتدا در مسیر خطوط ...