پروفایل مدیر

الهام جنیدی

پایان دوره کارشناسی  از دانشگاه غلوم پزشکی سمنان دانشکده پرستاری مامایی شاهرود:1371

پایان دوره کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده پرستاری مامایی مشهد(جرجانی) 1386

نویسنده 4 عنوان مقاله چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی معتبر

سابقه همکاری و تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از سال 73 تا 91

مدیر مشاوره زنان مامایی الهام - ایران ماما

معاون آمورشی موسسه طب پیشگیری و ارتقا سلامت  سیب

برگزاری بیش از 30 عنوان کارگاه تخصصی در طول کمتر از 2 سال

مدیر دپارتمان ارتقا سلامت خانواده سیب

برگزاری ده ها عنوان کارگاه آموزشی بهداشتی و سلامتی برای عموم جهت افزایش دانش و آگاهی و در نتیجه ارتقا سلامت خانواده ها

مدیر مشاوره زنان مامایی موسسه سیب :.

ارائه خدمات و معاینات زنان مامایی

بیماری های زنان

مشاوره و معاینان پیش از بارداری

بارداری

و پس از زایمان

شیردهی

مشاوره و معاینات دوران بلوغ

مشاوره و معاینات دوران یائسگی

ارائه روش های پیشگیری از بارداری به منظور فاصله گذاری مناسب

پاپ اسمیر

معاینات پستان

 مامای نمونه استان خراسان رضوی در سال 95

 عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران

 گذراندن دوره اریکولوتراپی:رفلکسولوژی و کمک به درمان بیماریها از طریق نقاط فشاری گوش

 گذراندن دوره کنترل اختلالات جنسی