اختلال ارگاسمیک ،ارگاسم مهار شده یا انزال کند يا اختلال در رسيدن به اوج لذت جنسي هنگامي است که مرد بتواند به حالت نعوظ برسد اما نتواند نعوظ را در داخل واژن حفظ نماید يا مرد ضمن مقاربت به دشواری به انزال نائل گردد. این اختلال از نظر شدت دارای سه مرحله می باشد:

1  -شایعترین شکل این اختلال عبارتست از توانایی رسیدن به ارگاسم در خارج از بدن شریک جنسی. این ارگاسم می تواند از طریق خودارضایی، روش دستی یا با دیگر روشها باشد.

2  -نوع شدیدتر اختلال مربوط به زمانی است که مرد قادر نباشد در حضور شریک جنسی خود انزال نماید.

3  -از انواع نادر اما وخیم تر این اختلال عدم توانایی انزال در هنگام بیداری است.

این اختلال بندرت در تمام طول عمر ادامه دارد و اشکال اصلی در این افراد آن است که این مردان قادر نیستند که در حضور شخص دیگری به حالت ارگاسم برسند. به واقع اینگونه افراد مایل نیستند در مقابل شریک جنسی از خود ضعف و ناتوانی نشان داده و تسلیم شوند. این افراد عمدتاً توسط شریک جنسی خود با صفاتی چون بی احساس، غیرقابل اعتماد، زورگو، سلطه گر و مستبد توصیف شده اند. در مواردی این افراد با درمان به حالت عادی بر می گردند. در مواردی به مرور زمان خودبخود درمان می شوند و دسته دیگری عملیات جنسی با همسر خود را قطع می کنند.

از نظر مدت ابتلا ،اين اختلال را به دو دسته كلي تقسيم مي كنند:

اختلال ارگاسمی اوليه: شخص مبتلا از ابتدا و در سراسر عمر در ضمن نزدیکی قدرت انزال نداشته است

اختلال ارگاسمي ثانويه: اگر این عارضه پس از یک دوره فعالیت جنسی طبیعی ظاهر شده باشد ، انزال کند ثانوی نامیده می شود .

عده ای از محققین معتقدند که باید بین اختلال ارگاسم و  اختلال انزال فرقی قائل شد . بعضی از مردها انزال می کنند اما از کاهش یا فقدان احساس ذهنی لذت در جریان تجربه ارگاسمی شکایت می کنند ودر حقيقت اوج لذت جنسي را با وجود انزال تجربه نمي كنند ( orgasmic anhedonia ).

اختلال ارگاسمی سراسر عمر (اوليه)در مرد حاکی از مشكلات روانشناسي عمیقتری است . مرد معمولا از خانواده ای متعصب و سختگیر برخواسته و سکس را چیزی گناه آلود و آلت جنسی را کثیف می پندارد ، ممکن است تمایلات خودآگاه و ناخودآگاه حرام و نیز احساس گناه داشته باشد . اين افراد اغلب در روابط اجتماعي با دیگران نیز دچار مشکلاتی هست .

اختلال ارگاسمی اکتسابی در مرد غالبا حاکی از مشکلات بین فردی بويژه در روابط مستمر است . از جمله قصد بچه دار شدن ، که مرد نسبت به آن دو دل است ، از دست دادن جاذبه جنسی برای همسر و یا توقعات بیشتر از همسر

شيوع ابتلا:

ميزان بروز اختلال ارگاسمی در مرد به مراتب کمتر از انزال زودرس و ناتوانی جنسی است .

مسترز و جانسون میزان بروز اختلال ارگاسمی در مرد را در یک گروه 447 نفری مبتلا به اختلالات کنشی جنسی 8/3 درصد گزارش نمودند . شیوع کلی 5 درصد گزارش شده است .

به درمان به زودي در همين سايت اشاره خواهد شد.

منابع:

Sexual Dysfunctions: Dr. F. Namvar ;PhD Medical Biotechnology;2010

sexualpsychology.ir

خلاصه روانپزشكي 2 نوشته كاپلان- سادوك ترجمه : دكتر نصرت الله پورافكاري