خرافه های طبی


باورهای غلط درباره روغن زیتون، و روغن کنجد

الف. روغن زیتون فرابکر واقعی، برای یک بار سرخ کردن خوراکیها نامناسب نیست، و بشرط رعایت دمای سرخ کردن، زیان شناخته شده ای ندارد.

ب. اگر روغن کنجد (حتی روغن کنجد کُلدپرس واقعی) چندبار برای سرخ کردن استفاده شود، قطعا زیان آور خواهد شد، گرچه مقاومت آن در برابر استرس اکسیداتیو حرارتی از روغنهای دیگر بالاتر است.

ج. دمای سرخ کردن با هر روغنی (حتی روغن کنجد و زیتون) باید پایین تر از نقطه دود روغن، و با شعله متوسط باشد، و هرگز نمی توان هیچ روغنی را برای بیش از دو بار سرخ کردن توصیه کرد.

د. هر خوراکی بسیار سرخ شده و بسیار برشته به نسبتهای مختلف، دارای اکرولئین و/یا اکرولامید است که ترکیبات سرطان زا محسوب می شوند.
چیپس، سیب زمینی زیاد سرخ شده، و حتی نان تُست بسیار برشته نمونه های مشهوری از این مواد هستند.

در سرخ کردن و کباب کردن، از رنگ زرد طلایی فراتر نروید.

بقلم دکتر مجید انوشیروانی، PhD طب سنتی ایران، استادیار دانشکده طب سنتی مشهد

https://telegram.me/Hikmatbasedmedicine