برنامه واکسیناسیون بر اساس اصول و مبانی ایمن سازی در جمهوری اسلامی ایران، مصوب کمیته کشوری ایمن سازی به اختصار در جداول زیر توضیح داده شده­ است. منبع این اطلاعات "کتاب جامع بهداشت عمومی" می­باشد.

  

  • منظور از" 6 سالگی"، از6 سال تا 6سال و 11 ماه و 29 روز است.
  • پس از آخرین نوبت واکسن سه گانه، هر ده سال باید واکسن دوگانه بزرگسالان تزریق شود.

 

جدول 3 – ایمنسازی شیرخواران و کودکانی که از 6-1 سالگی در وقت مقرر، مراجعه نکرده اند.

  1. بعد ار 6 سال تمام، تزریق واکسن سه گانه ممنوع است و باید از واکسن دوگانه بزرگسالان استفاده شود.
  2. درصورتی که سن کودک به هنگام تزریق یادآور اول سه­گانه و فلج اطفال، چهار سال یا بیشتر باشد، یادآور دوم لزومی ندارد.
  3. پس از آخرین نوبت واکسن سه گانه بایستی واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان هر ده سال یک بار تکرار شود
  4. چنانچه سن کودک هنگام تلقیح نوبت اول MMR بین 6-4 سالگی باشد نوبت دوم بایستی 6ماه تا یکسال بعد از نوبت اول، تلقیح شود.
  5. در سنین بعد از یک سالگی، قبل از تلقیح BCG بایستی تست مانتو انجام شود ودر صورت منفی بودن تست، واکسن تلقیح شود.
  6. کسانیکه به دنبال تلقیح BCG اسکار نداشته اند نیاز به تزریق مجدد این واکسن نمیباشد.  

 

 

 

*کسانیکه سابقه واکسیناسیون ناقص دارند باید واکسیناسیون آن ها با توجه به سابقه قبلی و مطابق برنامه ایمنسازی زنان 49-15 ساله تکمیل گردد.

**ادامه ایمنسازی، طبق جدول شماره 6 انجام میشود.

 

*زنان سنین باروری دارای سابقه واکسیناسیون باید با احتساب واکسن­های قبلی طبق این جدول واکسیناسیون را ادامه دهند

**برای حفظ ایمنی کافی پس از پنج نوبت، واکسن دوگانه بزرگسالان باید هر ده سال یک بار تکرار شود.

 

 

 

  1. نکات مهم در تزریق واکسن، شرایط صحیح نگهداری واکسن، اداره عوارض ناخواسته تلقیح واکسنها و ... به مرور در مطالب آینده خواهد آمد.