تغذيه در دوران بارداري جهت حفظ سلامتي مادر و جنين به توجه خاصي نياز دارد. تغذيه در دوران بارداري بايستي شامل تمام گروه هاي مواد غذايي و به ميزان كافي باشد.

چک لیست تغذیه در بارداری

تغذيه در دوران بارداري بسيار مهم بوده و با استفاده روزانه از  چک لیست تغذيه در دوران بارداري، مطمئن شوید که تعداد وعده های مورد نیاز از همه گروههای غذایی را در طی بارداری به میزان کافی

دریافت می کنید

1 - غذاهای پروتئینی

 3-2 واحد/ روزانه

2- گروه لبنیات

4-3 واحد / روزانه

3- گروه میوه ها و سبزیجات

6-7 واحد / روزانه

سبزیجات برگ سبز:اسفناج، کلم سبز،..

دارای ویتامین ث:گوجه فرنگی، مرکبات،..

دارای رنگ زرد تیره :هویج، کدو حلوایی،گرمک،..

4- گروه نان وغلات

9-6 واحد / روزانه

5- آب

8-6 لیوان / روزانه

هرم غذایی براساس تعداد واحد مورد نیاز تغذیه در دوران بارداری

 نان وغلات

يك واحد از اين گروه شامل يك كف دست نان (10 در 10 سانتيمتر) يا يك فنجان پر از پرك غلات يا نصف فنجان غلات، برنج، ماكاروني پخته شده است. همچنين يك دوم تا يك چهارم فنجان از سبزيجات نشاسته دار مثل سيب زميني نيز يك واحد از اين طبقه از هرم غذايي محسوب مي شود.

2 - ميوه و سبزيجات

هر واحد از اين گروه شامل يك عدد ميوه ي متوسط يا يك فنجان سبزيجات برگدار يا نصف فنجان از سبزيجات پخته يا نصف فنجان آب ميوه است.

3- پرو تئين ها:

يك واحد از اين دسته شامل نصف سينه ي مرغ يا يك چهارم فنجان مرغ پخته، نصف فنجان حبوبات، 30 گرم گوشت قرمز خالص و يا يك عدد تخم مرغ است.

4- لبنيات

هر واحد لبنيات برابر است با يك ليوان ماست يا شير(حدود 250 گرم) يا يك و نيم قوطي كبريت پنير (حدود 30 گرم)

نكته:

تغذيه در بارداري و ميزان اضافه وزن در طي بارداري بستگي به شاخص توده ي بدني(BMI) قبل از آن دارد. 

1- شاخص توده ي بدني نرمال(BMI:19.8- 25):اضافه كردن 11 تا 16 كيلوگرم در طي بارداري

2- اضافه وزن(BMI:25-29): بين 7 تا 11 كيلوگرم

3- چاقي(BMIبيشتر از 29): 6تا 7 كيلو

4- لاغري(BMIكمتر از 19.8): 12.5 تا 18 كيلو گرم

شاخص توده ي بدني= وزن پيش از بارداري / مجذور قد(متر)