روشهاي طبيعي پيشگيري از بارداري روشهايي هستند كه درآنها از هيچ دارو يا وسيله اي استفاده نشده و فقط بر اساس روش ارتباط زناشويي ويا روزهاي ايمن تر براي نزديكي،از بارداري پيشگيري مي گردد

اين روشها شامل:نزديكي منقطع،  مقاربت دردوره ي مطمئن( روش تقويمی، روش حرارتی با استفاده ازدماي پايه بدن، استفاده ازترشحات (موكوس )دهانه رحم    روش شيردهي  مي باشد

 

1-     نزديكي منقطع

2-     مقاربت دردوره ي مطمئن:  1- روش تقويمی

                                    2- روش حرارتی با استفاده ازدماي پايه بدن

                                    3- استفاده ازترشحات (موكوس ) سرويكس

3-     روش شيردهي

1-   روش نزديكي منقطع

 

تعریف: ناتمام گذاشتن عمل مقاربت و انزال ترشحات نهایی در خارج واژن.

     معايب:

 1. ناتمام ماندن عمل نزديكي
 2. ميزان شكست عملي آن بسيار بالا است.(بدلیل وجود اسپرم در ترشحات اولیه دستگاه تناسلی مرد- نیاز به کنترل دقیق مرد )
 3. عوارض رواني جسماني (پروستاتیت مزمن)
 4. براي سنين جواني واواخر دوره باروري و افراد مبتلا به انزال زودرس  مناسب نيست.

2-   روش مقاربت در دوره مطمئن:

 

   اساس این روش بدين صورت است كه زن و شوهر در فاصله زماني كه امكان باروري در دوره ماهانه جنسي وجود دارد از نزديكي خودداري مي كنند. بكار گرفتن اين شيوه بستگي به امكان مشخص كردن زمان باروري (زمان تخمکگذاری) در دوره ماهانه دارد، که به سه طریق امکانپذیر است:

v    روش تقويمی:

 • در کسانیکه سیکل منظم دارند با کسر کردن دوره  14 روزه بعد از تخمکگذاری از دوره سیکل قاعدگی می توان تاریخ تخمکگذاری را حدس زد. از 3 روز قبل تا 3 روز بعد از آن = دوره 7 روزه عدم مقاربت
 • در کسانیکه سیکل منظم ندارند ثبت طول دوره هاي پريود 12-6 ماه çتعیین کوتاهترین وبلندترین دورهç كم كردن عدد 18 از كوتاه ترين و11 از طولاني ترين دوره ç ارقام بدست آمده اولین روز و آخرین روز دوره عدم مقاربت است.
 • فوايد: عدم نیاز به وسایل- افزایش دانسته ها – کنترل توسط زن
 • معایب: اشتباه در محاسبه و ثبت سیکل- بیماری و مسافرت و... موثر بر سیکل قاعدگی است.

   BBT Or Temperature روش حرارتي:

 • اندازه گیری وثبت درجه حرارت بدن هر روز صبح پیش از بلند شدن از بسترو خوردن یا آشامیدن.
 • حرارت بدن به فاصله كوتاهي بعد از تخمك گذاري 6/.تا4/. درجه سانتیگراد بالا ميرود.
 • دوره ناباروري از 3 روز بعد از بالا رفتن درجه حرارت شروع مي شودçدوره عدم مقاربت = از ابتدای قاعدگی تا 3 روز بعد از افزایش درجه حرارت ç دوره طولانی
 • عوامل مؤثربر درجه حرارت بدن = بیماری- استرس- الکل- داروها- اختلال خواب و.. .

v    ترشحات دهانه رحم :

 • ترشحات گردن رحم تحت تاثیر هورمونها به لحاظ کمی و کیفی دچار تغییرات منظمی در طول هر سیکل میشود.
 • روز اوج ترشحات تناسلي معادل با روز تخمك گذاري است.
 • دوره عدم مقاربت = از شروع قاعدگی تا 4 روز پس از حداکثر ترشحات
 • ضریب شکست 40%
 • معایب: لزوم یادگیری روش در طی 2-3 سیکل– موثر از عفونتهای مهبلی- داروها - دوره عدم مقاربت طولانی

3-   شيردهي:

 • •      اثر بخشی این روش به تعداد دفعات شیردهی؛ مدت هر نوبت، تغذیه مناسب وشیردهی در شب بستگی دارد.
 • شرايط استفاده : 6 ماه اول پس از زایمان در صورت رعایت شیردهی انحصاری با شیر مادر.
 • تا زمانیکه نوزاد غذای کمکی را شروع نکرده است و نیز خونریزی سیکل قاعدگی شروع نشده است.