فواید احتمالی استفاده از سوتین

در مقالات قبلی راجع به آناتومی پستان صحبت کردیم و با آگاهی از این موضوع که لیگامانها و بافتهای نگهدارنده پستان را در محل خود روی قفسه سینه نگه می دارند آشنا شدیم.

بنا بر این می توانید تصور کنید که بستن سوتین چگونه مانع از فشار بر لیگامانها و بافتهای نگهدارنده و نیز عضلات قفسه سینه  و در نتیجه کشیدگی آنها می گردد.

به نظر میرسد لیگامانهائی که وظیفه حمایت پستان را بعهده دارند با افزایش سن  و یا در اثر بزرگی پستان نمی توانند کارشان را بدرستی انجام دهند.
در این شرایط سوتین می تواند نقش حمایت کننده پستان را بعهده گرفته و نقص کار لیگامانها را برطرف می کند.گرچه تعدادی از محققان معتقد هستند هیچ مدرکی که نشان دهد استفاده از سوتین مانع شل شدگی و پتوز سینه ها شود، وجود ندارد.برخی معتقدند سوتین فقط ظاهر بهتری به پستان ها می دهد.

 

مضرات احتمالی استفاده از سوتین

سرطان پستان

تعدادی از تحقیقات نشان داده اند بستن سوتین بویژه سوتینهای تنگ  و یا فنری و ... می توانند با اختلال در تخلیه لنف سینه  احتمال بروز سرطان پستان را افزایش دهند .

اما واقعیت اینست که این موضوع هنوز تایید و یا رد نشده است و نیاز به بررسی های بیشتری دارد

فشار بر عضلات شانه و کتف 

بویژه در صورت استفاده از سوتین های تنگ ،فنری و دارای بند های محکم و باریک

فشار بر عضلات قفسه سینه و پشت

در صورت استفاده از سوتینهای تنگ تر از سایز بدن ، فنری و ...

 

نکته مهم : بروز سرطان پستان در اثر بستن سوتین با وجود تحقیقات معتبر علمی زیاد تا کنون تایید نشده است

و مشکلات دیگری که نام بردیم با استفاده از سوتین سایز و مناسب ،غیر فنری،غیر جک دار و با الیاف نخی  در طول روز  و  استراحت هنگام شب بدون سوتین برطرف می گردد