علت اختلال نعوظ در مردان مسن وكهولت جنسي در آنها:

 

1- بي تنوعي رابطه جنسي و تكراري بودن آن

2- ملالت از شريك جنسي

3- خستگي ذهني و فيزيكي

4- سرگرم شدن با مشغله هاي حرفه اي و يا اقتصادي

5- مصرف بيش از حد مشروبات

6- پرخوري

7- ضعف فيزيكي يا رواني ، ذهني شخص يا همسرش

8- ترس از عمل جنسي

بي تنوعي رابطه جنسي و تكراري بودن آن

بي تنوعي در رابطه ي جنسي بزرگترين عامل كاهش علاقه ي مردان سالمندبه آميزش جنسي است.اين بي تنوعي يا يكنواختي ممكن است نتيجه ي نهايي رابطه اي باشد كه از مرز نيازهاي فيزيكي جهت ارضاي جنسي، فراتر نرفته است .همين طور اگر جنبه جنسي ازدواج از ساير جنبه هاي آن كمرنگ تر باشد باز هم ممكن است بي تنوعي بر آن حاكم گردد.

خستگي ذهني و فيزيكي

توجه انحصاري به مشغله هاي بسيار، بزرگترين مخرب و مانع براي تمايلات جنسي زن و مرد مي باشد. خستگي يكي از عواملي است كه تمايلات جنسي را تحت تاثير قرار داده و سبب سستي رابطه مي گردد و در طي سالهاي ميانسالي و پس از آن تاثير پيشرونده اي بر تمايلات شخص دارد. خستگي هاي ذهني بيش از خستگي هاي فيزيكي ،قابليت پاسخ جنسي فرد را كاهش مي دهند.

اگر شغل مرد ميانسال نيازمند كار جسماني بسيار باشد، معمولا بدن او طي چند سال به اين كار عادت كرده و سستي اندكي در فعاليت جنسي او به وجود مي آيدانواع فعاليت هاي فيزيكي كه موجب خستگي زياد شده و علاقه ي جنسي را از بين مي برند، بيشتر در رابطه با تفريحات هستند تا نيازهاي شغلي.گاهي فعاليتي كه شخص در تفريحات آخر هفته انجام مي دهدو اغلب بيش از فعاليت مورد نياز شغلش اورا خسته مي كند به خصوص اگر سن شخص بالاي 50 سال باشد. در طي سالهاي ميانسالي مرد،خستگي ذهني بيشترين اثر مخرب را بر تنش هاي جنسي اعمال مي كند به طوري كه اثر آن از خستكي جسمي و فيزيكي نيز بيشتر است.

سرگرم شدن با مشغله هاي حرفه اي و يا اقتصادي

در دنياي مردي كه براي پيشرفت اقتصادي خود تلاش زيادي مي كند داشتن روز كاري بد موجب كاهش علاقه جنسي مي شود كه اساسا به دليل خستگي ذهني است كه بعد ممكن است منجر به خستگي فيزيكي تبديل شود. پس از اينكه مرد پير مي شود،هر فعاليتي كه هميشه از روي عادت انجام ميداده ، حال انرژي ذهني بيشتري مي طلبد ودر نتيجه قابليت پاسخ جنسي او كاهش خواهد يافت .

يك شخص شديدا مضطرب و افسرده به آخرين مسئله اي كه احتمال دارد بيانديشد تخيلات جنسي و برقراري رابطه ي جنسي با ديگران است. هر نوع ناتواني فيزيكي حاد يا مزمن كه بويژه پس از 60 سالگي بيشتر اتفاق مي افتد ، مي تواند قابليت پاسخ دهي جنسي مرد مبتلا را كاهش بدهد.اغلب آسيب هاي رواني ناشي از كهولت با كاهش فعاليت جنسي رابطه دارند. پس از جايگزيني آندروژن ها شواهدي حاكي از بيداري مجدد جنسي در مردان سنين بالاتر به وجود مي آيد.

علائم باليني نشان مي دهد كه افزايش قابل ملاحظه در اروتيسم(تحريك پذيري جنسي) اثر مستقيم جايگزيني آندروژن نيست بلكه اين موضوع ممكن است نتيجه ثانوي پيشرفت آشكار به وجود آمده در قدرت بدن و احساس جديد براي زندگي بهتر باشد.

منبع:

كتاب احساسات و پاسخ هاي جنسي انسان ترجمه دكتر بهنام اوحدي

راهنماي كامل تشخيص اختلالات جنسي به همراه ارزيابي علل رواني و جسمي  دكتر حميدرضا شيرمحمدي