فيتوون داروي گياهي مهمي است كه از عصاره ي شاه بلوط هندي ساخته شده  ودر داروخانه ها موجود است. اين دارو  در درمان انواع واريس ، خارپاشنه، كوفتگي ها و.. كاربرد دارد.

اشكال دارويي :

قرص روكش دار      E.C Tablet

تركيب دارويي :

هر قرص حاوي عصاره خشك دانه هاي گياه شاه بلوط هندي (Horse Chestnut ,Aesculus hippocastamm) مي باشد.

مواد موثره :

عصاره خشك دانه هاي گياه شاه بلوط هندي محتوي تركيبات موثره شامل گليكوزيدهاي تري ترپنوئيدي از جمله ائسين، فلاونوئيدها ، تانن ها ، كينونها و استرولها مي باشد .

فارماكولوژي :

اثر درمان نارسايي مزمن وريدي اين دارو مربوط به گليكوزيدهاي تري ترپنوئيدي خصوصاً آئسين مي باشد . ائسين سرعت تراوش مايعات از ديواره ملتهب و آسيب ديده عروق را از طريق مهار آنزيم هاي ليزوزومي و در نتيجه ممانعت از تخريب گليكوكاليكس ديواره هاي مويرگي كاهش مي دهد . همچنين با كاهش نفوذپذيري عروق از نشت پروتئين هاي با وزن مولكولي پايين ، الكتروليتها و آب به درون فضاهاي ميان بافتي جلوگيري مي كند و با افزايش تونيسيته وريدها ، بازگشت خون به قلب را بهبود مي بخشد .در مطالعات متعدد علمي پژوهشي ودوسوكور تاثير ستفاده از عصاره اين گياه بر روي انواع نارسايي مزمن وريدي به اثبات رسيده است.

موارد مصرف:

درمان علائم نارسائي مزمن وريدي مانند واريس ، احساس سنگيني و درد در پاها ، گرفتگي عضلات ساق پا ، خارش و ادم پا ، درمان التهاب عضلات صاف متعاقب صدمه و جراحي و جراحات دردناك، رگ به رگ شدن ، کوفتگی، درد و التهاب ناشی از سندرم خارپاشنه

مقدار مصرف :

2 بار در روز صبح وعصر هر بار يك قرص بعد از غذا به همراه مقدار كافي آب ميل شود .

عوارض جانبي:

در موارد نادر ممكن است باعث تحريك دستگاه گوارش گردد .

تداخل هاي دارویي:

تداخلات شناخته شده اي گزارش نشده است با اين وجود با داروهاي ضد انعقاد و ضد پلاكت با احتياط مصرف شود .

موارد منع مصرف:

شناخته نشده است .مصرف اين دارو در دوران بارداري و شيردهي از آنجا كه مطالعات كافي در مورد مصرف آن دراين دوران انجام نگرفته است، توصيه نمي شود .

شركت توليد كننده: داروسازی امین

منبع:

http://www.aminpharma.com

http://www.drannabi.com