ضرورت و اهمیت مشاوره ژنتیک قبل از بارداری

با پیشرفت علم ژنتیک مشخص گردیده نقش عوامل ژنتیکی در ایجاد بیماریهای مادرزادی ،بیماری های پس از زایمان ،سرطان و سقط جنین به صورت روز افزونی در حال افزایش است.

وقوع هریک از این موارد منجر به وارد آمدن بار عاطفی و مالی سنگینی بر فرد بیمار و خانواده او و نیز جامعه و سیستم بهداشتی کشور می شود.

اکثر این موارد یا قابل درمان نیستند و یا هزینه های درمان آنها بسیار سنگین است ،اما می توان با استفاده از انجام آزمایش ها و مشاوره ژنتیک قبل از بارداری و سه ماهه اول بارداری از بروز بسیاری از این اختلالات پیشگیری نمود.

 

هزینه بررسی احتمال روز بیماری مادر زادی قبل از بارداری و قبل از تولد بسیار کمتر از هزینه درمان و نگهداری یک معلول است.

مشاوره ژنتیک

هدف از مشاوره ژنتیک تعیین و بررسی همه عوامل خطرسازی است که مادر و جنین را تهدید می کند.این فرایند متشکل از سه مرحله اصلی :گرفتن تاریخچه و سوابق بیماری ها در خانواده ،انجام معاینات لازم،و در صورت لزوم انجام آزمایشات مربوطه می باشد.

 

 

آیا می دانید احتمال تولد کودک معلول در ازدواج های فامیلی 2 تا 3 برابر ازدواج های غیر فامیلی است؟

چه کسانی باید مشاوره ژنتیک قبل از بارداری انجام دهند؟

شایعترین مواردی که مشاوره ژنتیک در آنها ضروری است :

 • ازدواج های فامیلی

 • سن مادر هنگام بارداری بیش از 35 سال

 • سابقه عقب ماندگی های ذهنی در خانواده

 • سابقه سرطان در خانواده و خویشاوندان نزدیک

 • سابقه بیماری های ژنتیکی و ارثی در خانواده

 • ناهنجاری های شکلی در فرزندان

 • سابقه ابهام جنسی در خانواده

 • سابقه بروز سقط در خانواده   بویژه سقط مکرر

 • تماس مداوم فرد با مواد شیمیایی و محیط های آلوده

 • استفاده از داروهای پر خطر،مواد الکلی،موادمخدر

 

 

3 ماه قبل از بارداری دوران طلایی مشاوره ژنتیک است

آیا می دانید؟

 • مناسب ترین سن بارداری در خانم ها 20 تا 35 سال است

 • کمبود آهن و اسید فولیک و ید در دوران بارداری سلامت جنین را به خطر می اندازد

 • بیماری های عمومی مادر مانند دیابت ،تیروئید،فشارخون و عفونت ها می توانند بر سلامت مادر و جنین موثر باشند

 • سه ماه قبل از بارداری و سه ماه اول بارداری مهمترین زمان انجام اقدامات پیش گیرانه برای جلوگیری از بیماری های مادر زادی است

 • عوامل محیطی ،آلودگی ها،مسمومیت ها،مواد بیولوژیک و شیمیایی را می توان از جمله موارد غیر ژنتیکی موثر بر بیماری مادرزادی دانست

 • اختلالات ژنتیکی ناشی از ازدواج های فامیلی ،مهمترین عوامل تولد کودکان معلول است

 

منبع:بنیاد پیشگیری از معلولیت های مادرزادی و ژنتیک خراسان رضوی