وگا و ورزشهايي از اين گروه كه داراي حركات اصلاحي مي باشند  مي توانند در كاهش وزن نيز نقش عمده اي داشته باشند. و تعديل وزن خود در كاهش عوارض بيماري هاي گوناگون و يا بر درمان آنها اثر غير مستقيم ولي مهمي دارد. از جمله ي اين حركات اصلاحي مي توان از تمرين (آسانا) الاكلنگ نام برد .

 

 

 

كاهش وزن با حركات اصلاحي

چگونگي انجام حركات اصلاحي الاكلنگ

1.- روي تشك يوگا(مت) يا پتويي كه چند لا كرده ايد  در حالت چمباتمه بنشينيد .مطمئن شويد كه مت به اندازه ي كافي ضخيم و طول آن براي برگشتتان به پشت مناسب باشد

2 – دستها را روي  ساق پا قرار داده وانگشتان را درهم قفل كرده و ساق پا را به طرف شكم كشيده ونگهداريد.

3 - چانه را به زانو ها برسانيد تا پشتتان گرد شود

4 -  حال در امتداد ستون فقرات خود را به سمت جلو وعقب حركت دهيد

5 -  سعي كنيد با برگشت به حالت چمباتمه پنجه ي پاها به زمين برسد

6 -  در حالت حركت به سمت پشت با كمي بالا تر نگه داشتن سر از برخورد آن با زمين پيشگيري كنيد.

7 -  اين حركت را در 2 يا 3 ست 10 تا 15 تايي انجام دهيد

8 – با حر حركت رو به جلو تا رسيدن به وضعيت چمباتمه ،دم وهنگام حركت به سمت پشت عمل بازدم را انجام دهيد

9 – انجام اين حركت صبح ها هنگام برخاستن از خواب بسيار مناسب است

احتياط :

در افرادي كه مشكلات وناراحتي هاي شديد در ستون فقرات دارند اين حركت ممنوع يا با احتياط زياد وزير نظر استاد يوگا انجام شود

انجام اين حركت در سه ماهه ي دوم وسوم بارداري ممنوع است واين بيشتر به دليل بزرگي شكم واحتمال فشار بر آن است

فوايد حركت :

 

مؤثر در كاهش وزن

ماساژ عضلات پشت كمر وباسن

 مؤثر در كاهش درد هاي پشت وكمر

تقدير وتشكر : از سركار خانم ها: زهرا کرمانیان و زیبا فروغي، استاد محترم يوگا

منبع:

www.satyaliveyoga.com.au

www.yogaforlife.me

www.navayoga.com