مطالعات زيادي نشان داده اند كه سطوح بالاي استرس مي تواند تخمك گذاري در زنان وتعداد اسپرم ها در مردان را تحت تاثير قرار دهد. يوگا وروش هاي ريلكس و آرامبخشي مي تواند سبب كاهش اضطراب وافزايش سلامتي ودر نتيجه  كمك به درمان ناباروري و رسيدن به هدف يعني بارداري موفق گردد.

 

درمان ناباروري به كمك يوگا ، و ورزش

از زماني كه شما سعي مي كنيد كه باردار شويد سطح استرس واضطرابتان افزايش مي يابد، مخصوصا اگر به سرعت ودر زمان مورد نظرتان باردار نشويد.وهمين استرس مي تواندد سبب شود كه دچار اختلالات هورموني، تخمك گذاري وكاهش قدرت باروري شويد.مطالعات زيادي نشان داده اند كه سطوح بالاي استرس مي تواند تخمك گذاري در زنان وتعداد اسپرم ها در مردان را تحت تاثير قرار دهد. يوگا وروش هاي ريلكس و آرامبخشي مي تواند سبب كاهش اضطراب وافزايش سلامتي ودر نتيجه رسيدن به هدف يعني بارداري موفق گردد.

در اينجا به تعدادي از حركات وتنفس ها در يوگا كه در افزايش قدرت باروري  به طور كلي و تنظيم هورمونهاي جنسي نقش دارند اشاره مي كنيم، تمام اين تمرين ها براي مبتديان  ودر خانه قابل اجراست، البته قبلا مطمئن شويد كه دچار بيماري هاي حاد نبوده ودر ضمن تعدادي از اين حركات بهتر است در طول دوره ي عادت ماهيانه انجام نشود..

وضعیت لوتوس  یا نیلوفر

 در اين حالت تمركز بر كاهش استرس ورهايي از آن مي باشدو اكثرا در زمان مديتيشن استفاده مي شود.

1 در حالت چهار زانو روي بالشتكي كوچك بنشينيد اگر مي توانيد و مشكل زانو نداريد  پاي چپ را روي پاي راست قرار دهيد

2 نوك انگشتان دست خود را كنار لگن وروي زمين قرار داده تا در ضمن بتوانيد پشت خود ر ا صاف كنيد.

3- حال كه عضلات پشت را خوب كشيده وصاف كرده ايد، دستهايتان را در حاليكه كف دست رو به بالا قراردارد روي زانو هايتان قراتر دهيد.

4- چشمهايتان را ببنديد.

5- اجازه دهيد شانه ها وفك پايين شل شوند.

6- به تك تك عضلات بدن بيانديشيد.از بالاي سر  به ترتيب تا نوك انگشتان پا و به طور ذهني آنها را تك تك شل كنيد.

7- تنفس كنيد وتمام توجه تان روي ورود وخروج هوا باشد ومسير هوارا دنبال كنيد.به ريتم تنفستان دقت كنيد وبه آن شماره دهيد 3 شماره دم ودقيقا به همان تعداد باز دم

8 – گل زيبايي را تصور كنيد كه كم كم سر از خاك وسبزه هاي اطراف بر مي دارد وآهسته رشد مي كند. تمركزتان را روي گل حفظ كنيد.رنگ، تعداد گلبرگها، بو و....

9- تا وقتي راحتيد در اين تصوير زيبا باقي بمانيد.

10 -حال يك نفس عميق بكشيد وسپس از حالت مديتيشن  با باز كردن چشمها وتكان دادن انگشتان دست ولبخند زدن خارج شويد.

 

قرار دادن پاها روی دیوار

يكي از حركاتي يوگا كه در افزايش قدرت باروري نقش مهمي دارد بالا قرار دادن پاهاست بويژه اگر بعد از ارتباط زناشويي انجام شود.چرا كه سبب بهتر نفوذ كردن اسپرم ها  مي گردد واين امر احتمال بارداري را بالا مي برد.

1-     بالشي را زير لگن خود قرار داده وپاها را روي ديوار قرار دهيد( اين حركت هيچ گاه همزمان با پريود انجام نشود.)

2-      شانه ها ، بازوهاوسر بايد راحت وبدون تحمل هيچ فشاري روي زمين باشند

3-      در حاليكه لگن بالا تر قرار گرفته است زانو ها و پاها را شل كنيد سپس به عضلات كف لگن وشكم  اجازه دهيد كاملا شل شوند.

4-      سپس به آرامي تنفس شكمي كنيد( يعني با كمك عضلات شكم ودر حاليكه آنها را منبسط مي كنيد دم وبا انقباض آنها بازدم را انجام دهيد).

5-     شما مي توانيد تا 20 دقيقه در اين وضعيت باقي بمانيد.

 

وضعیت پل

 اين وضعيت در يوگا سبب افزايش انرژي وگردش خون در لگن واندامهاي لگني بويژه رحم وتخمدانها مي شود ومانند بسياري از حركات يوگا در قدرت باروري مؤثر است. دقت كنيد كه اين حركت نيز در زمان پريود انجام نشود.

1-     ابتدا در حالت نشسته قرار گرفته ومهره به مهره دراز بكشيد.

2-      زانو هارا خم كرده وكف پا ها را روي زمين قرار دهيد.

3-     دقت كنيد كه نگاهتان به سقف باشد

4-     بازو ها را دوطرف بدنتان قراردهيد.

5.  دقت كنيد كه  ران ها موازي ولگن به طرفين انحراف نداشته همچنين در عضلات پشت هيچ كشيدگي وجود نداشته باشد
6. لگن را با فشار كف پا بالا بياوريد

7.  سعي كنيد وزنتان روي دستها قرابگيرد وبه گردن فشاري وترد نشود.

8. در اين وضعيت تنفس سينه اي كنيد(با انقباض عضلات شكم وحركت قفسه سينه  تنفس كنيد)

9. سپس به آرامي لگن ومهره هي پشت را روي زمين بگذاريد و تنفس شكمي انجام دهيد.

10.  اين حركت را مي توانيد چند بار تا زمانيكه احساس راحتي مي كنيد انجام دهيد. ودر هر حركت 5-3 بار تنفس سينه اي  وشكمي را فراموش نكنيد
11. در بازگشت از اين وضعيت بايستي با پا هاي خم ابتدا به پهلو بر گشته وسپس با كمك بازوها برخيزيد

 

وضعیت مار کبری

وضعيت كبري از جمله حركات بسيار مهمي است كه گردش خون لگن ، تخمدانهاو رحم را افزايش مي دهد

  1. به شكم دراز بكشيد وصورتتان را روي زمين بگذاريد  پاها را به هم بچسبانيد
  2.  دستهايتان را روي زمين ودوطرف قفسه سينه وكنار دنده هايتان قراردهيد.
  3. سپس عضلات لگن دنباچه وشت خود ر ا منقبض كرده وبا فشار دستها به ترتيب سر وسپس تنه را تا ناف از زمين جدا كنيد (البته مقدار بلند شدن از زمين به راحتي شما بستگي دارذد ونبايد احساتس درد كنيد)
  4. دقت كنيد دستها از تنه جدا نشود وگرنه فشار زيادي به گردن وارد وسبب آسيب آن ميگردد.
  5.  سپس به آرامي به وضعيت اول باز گرديد.
  6. اين كار را مي توانيد چند بار تكرار كنيد.
  7. افرادي كه قوس مهره هاي كمري شان زياد است بايستي از بالش نرم وكوچكي زير شكم استفاده كنند.
  8. سپس براي پايان كار در حالت سجده قرار گرفته وستون فقرات خود را به سمت سقف  خم كنيد.
  9. ودر پايان به وضعيت نشسته باز گرديد.

وضعيت ها وحركات ورزشي ديگري نيز وجود دارد كه به تدريج به آنها خواهيم پرداخت

در ضمن حركات ياد شده جهت درمان وبهبود بيماري ها وعوارض ديگري نيز كاربرد دارند كه بعدا  شرح داده خواهند شد.

با تشكر فراوان از اساتید محترم يوگا سركار خانمها زهرا کرمانیان و زیبا فروغي

منبع:

ترجمه مقاله اي با همين نام از

natural-health-for-fertility.com