ورزش كگل چیست ؟و چه فوایدی دارد؟

انجام ورزش كگل(تمرين ماهيچه های کف لگن):

براي يادگيري اين حركت به هنگام ادرار كردن، 2 تا 3 بار و حتي بيشتر ادرار كردن را قطع و وصل كنيد.تا عضلات لگني خود را بشناسيد

وسپس در حالت هاي ديگر(در حين ديدن تلويزيون، کار و.... و هر وضعيت بدني:خوابيده،نشسته،ايستاده) به انجام روزانه اين ورزش بپردازيد.اين حركت سبب شناسايي عضلات مربوطه،تقويت آنها وداشتن كنترل روي آنها مي شود.

اين تمرين روی ماهيچه هايی کار می کند که مسئول نعوظ و انزال در مردان بوده ودر زنان مسئوليت حفظ ونگهداري احشاء لگني واندام هاي تناسلي را به عهده دارند وسبب پيشگيري از انواع افتادگيها(پرولاپس) واختلالات دستگاه ادراي تناسلي ميشوند.

پس اول مدتی وقت صرف کنيد تا اين عضلات را پيدا کنيد. بعد که ديگر بدون ادرار کردن هم آنها را تحت کنترل داشتيد بايستي از دو  ست متفاوت از اين ورزش  استفاده كنيد يك دوره 100 تا 150 تايي با 1 ثانيه انقباض و1 ثانيه رهايي عضلات. در اين حالت عضلات سطحي تر لگن تقويت مي شوند. وبراي تقويت عضلات عمقي لگن بايستي كگل را حدود 20 تا 30 بار به صورت 3 ثانيه انقباض و3 ثانيه رهايي عضلات انجام دهيد . البته هر دو حالت را مي توانيد به دو يا حتي 3 دوره تقسيم كنيد وانجام دهيد. وقتی که به انجام تمرينها عادت ميکنيد ميتوانيد در طول روز آنها را به مرور انجام دهيد. در ضمن اگر عضلات کف لگن قوی داشته باشيد دچار عوارض بالا رفتن سن هم نخواهيد شد چون اکثرا در مردان کهنسال قدرت نعوظ کم ميشود وزاويه آلت به سمت پايين تغيير ميکند اما با داشتن عضلات کف لگن قوی اين عوارض بسيار کمتر ميشوند. در خانم هاي مسن نيز افتادگي هاي اندام هاي لگني مانند افتادگي (پرولاپس)رحم با احساس پري در واژن، افتادگي مثانه يا حتي مجراي ادرار با بي اختياري هاي مختلف ادراري وعوارض ادراري ديگر و افتادگي ركتوم با عوارض گوارشي ويبوست هاي مزمن با انجام اين ورزش كمتر خواهد شد.اين نكته را بايد دانست كه اين ورزش ويا هر حركت ورزشي ديگر پس از گذشت مدتي تاثير خود را نشان مي دهد آن هم در صورتي كه صحيح وبطور مرتب انجام شود. پس توقع تاثير يک شبه نداشته باشيد.