گياهان دارويي و تقويت جنسي از جمله مباحثي است كه بسيار مورد توجه قرار گرفته است . لازم است بدانيم تعدادي از گياهان دارويي و مواد خوراكي كه به طور روزانه مصرف مي شوند ميتوانند در كاهش يا افزايش ميل جنسي نقش داشته باشند

گياهان افزايش دهنده ي ميل و قواي جنسي

بادام (Amygdalus dulci[Almond]):حاوي آهن، مس، فسفر، كلسيم بوده ودر تقويت قواي جنسي مؤثر است

اكليل كوهي(Rosmarinus officinallis): استفاده موضعي از روغن آن سبب افزايش گردش خون در دستگاه تناسلي وافزايش ميل جنسي،قواي جنسي وافزايش كيفيت اسپرم ها مي شود.

انبه(Mangifrra indica[mango]):سرشار از ويتامينAوCمي باشد وسبب تقويت نيروي جنسي و بهبود كيفيت اسپرم مي گردد

انجيرFicus carica: به هردو صورت خشك وتازه به دليل غني بودن از آهن پتاسيم كلسيم كلر ويتامينA و اثرات قليايي ميتواند در برطرف كردن اختلالات اسپرم  مؤثر باشد

انگور ومويز(Vitis vinifera[grape]):به صورت تازه وخشك همچنين شيره انگور كاربرد دارد وحاوي مقادير قابل توجهي آهن،مس، پتاسيم و.. است

بارهنگ(Polygonum multiflorum): به صورت شربت ومربا  مي تواند مورد استفاده قرار گيرد

باميه(Hibiscus esculentus):سرشار از ويتامين هايA,B,Cاست

پسته(Pistacia vera Arachis hypogaea):حاوي كلسيم فسفر وآهن زياد است.

پنبه دانه: يكي از بهترين تركيبات جهت افزايش اسپرم ها در مرداني است كه دچار كاهش قدرت باروري هستند. اين ماده به صورت پودر شده قابل استفاده است.

گزنهficu carica: روغن يا تنطور، لوسيون، پماد گزنه  با افزايش گردش خون موضعي در برطرف كردن انواع اختلالات جنسي آقايان مؤثر است.همچنين دم كرده وچاي آن نيز در اين زمينه كاربرد دارد.

تخم خربزه،تخم كدو، دارچين، زنجبيل،جوز هندي،جين سينگ،خرما،ريحان، زعفران،نارگيل،انواع فلفل،كندر از ديگر گياهاني هستند كه در افزايش قواي جنسي وقدرت باروري نقش دارند.

گياهان كاهنده ميل جنسي

اسفرزه،كاسني ،كاهو،خرفه،گشنيز،بيد،سداب،گل نيلوفر(به صورت چاي كيسه اي)

به تدريج تك تك گياهان را معرفي كرده وبه ديگر خواص آنها نيز مي پردازيم