کاهش وزن از درون به بیرون

از نظر جسمی ،تمرینات حرکتی یوگا باعث افزایش کالری سوزی ،قدرت ،استقامت جسمانی و متابولیسم می شود .نقطه مطالعاتی که در سال 2009 در دانشگاه  پیتسبرگ انجام شد،نشان داد که 12 هفته تمرین یوگا ، بخوبی می تواند باعث کاهش وزن  ،کاهش قند ،تریگلیسیرید و فشار خون شود اما مزایای انجام تمرینات  یوگا به همین جا ختم نمی شود .انجام آساناها (تمرینات بدنی یوگا)به افزایش سطح آگاهی جسمی افراد کمک می کند.

تحقیقات اخیر نشان می دهد افرادی که یوگا انجام میدخند به غذا خوردن خود آگاه ترند و می دانند چه زمانی و چرا باید غذا بخورند .این افراد در مقایسه با کسانی که در مواقع اضطراب و افسردگی،بی اختیار غذا می خورند ،وزن کمتری دارند.محققین نتیجه گرفتند که آگاهی جسمی و خصوصا حساسیتی که افراد نسبت به زمان گرسنگی و سیری خود در اثر تمرینات یوگا به دست می آورند حتی بیشتر از جنبه های جسمانی تمرینات بدنی یوگا باعث کاهش وزن آنها می شوند.

در حقیقت یوگا  از شما می خواهد که به ندای بدن خود گوش فرا دهید و نسبت به آنچه می خورید حساس باشید.

بدون تردید تمرین یوگا برای کاهش وزن ،فرمولی نیست که برای همه یکسان باشد .برای کسی که دچار اضطراب است کلاسهای سبکتر با حرکات کمتر ولی طولانی تر سبب کاهش استرس و در نتیجه کاهش وزن  ناشی از استرس خواهد شد.

همچنین برای کسی که نسبت به سنش متابولیسم کند تری دارد کلاسهای قدرتی تر مناسب تر است.

برای کاهش وزن حداقل سه بار در هفته باید تمرین کرد و تمرینات در سطحی باشند که فرد در آن احساس راحتی کند از علائم این  حد بالا رفتن ضربان رفتن ضربان قلب و تعریق است .

همچنین تعدادی از اساتید یوگا معتقدند برای کاهش وزن موثرتر ،تمرینات باید متنوع باشند .اگر هر  بار یک سری تمرینات تکراری را انجام دهید ،ماهیچه هایتان به آنها عادت می کنند و تاثیرشان بر بدن کاهش خواهد یافت .

حتی بهتر است افراد سبکهای مختلف یوگا وکار با مربیان مختلف را تجربه نمایند تا شاهد تاثیربیشتر و لذت بیشتری باشند.

مهم مراقبه و انواع تمرینات تنفسی یوگا نه تنها ذهن  را آرام می کند بلکه به جسم نیز آرامش و ثبات می بخشد.

 

برگرفته از مجله دانش یوگا

مترجم این مقاله:مینا بختیاری