لوبري تيدي  lubri td كه از عصاره ي كرچك(  روغن كرچك ) به دست آمده داروي گياهي مؤثر بر بواسير، شقاق مقعد و... ونيز كمك به درمان  يبوست مي باشد.

شكل دارويي لوبري تيدي     lubri td:

شياف بزرگسالان 1گرمي وشياف كودكان4/0 گرمي

                         Adult supp 1g/ child supp 0/4g

 تركيبات موجود  لوبري تيدي     lubri td:

روغن كرچك (Ricinus commonis)

موارد مصرف لوبري تيدي     lubri td:

تسهيل اجابت مزاج،همچنين به عنوان مرهم در هموروئيد

روش مصرف لوبري تيدي     lubri td:

بزرگسالان 1تا3 بار در روز واز طريق مقعد، كودكان با دستور پزشك 1تا 3 عددشيلف ويژه ي كودكان از طريق مقعد

موارد منع مصرف و احتياط لوبري تيدي     lubri td:

مانند ساير فراورده هاي مسهل در انسداد روده ،درد هاي شكمي باعلت نامشخص ،آپانديسيت يا نشانه هاي آن ونيز در بارداري باتوجه به اثرات تحريكي روغن كرچك بر رحم بهتر است استفاده نشود.

شركت سازنده:توليد دارو

منبع: فرهنگ داروهاي رسمي ايران،ايران فارما