روش هاي درمان ناباروري روش هاي درماني ناباروري : در اين قسمت به شرح خلاصه درمانهاي ناباروري مي پردازيم 1. القاء تخمك گذاري با كلوميفن سيترات وديگر دارو هاي محرك تخمك گذاري: آن دسته از زنان نابارور ...
تشخیص ناباروری ارزيابي فاكتور مردانه در تشخیص ناباروری اسپرموگرام يكي از اولين مراحل تشخیص ناباروری در  زوج هاي نابارور ، تجزيه و تحليل اسپرم (اسپرمو گرام)مي باشد. نمونه اسپرم 4 – 2 روز پس از آخرين فعاليت جنسي جمع ...
علل ناباروري علل ناباروري متعددند و  در این مقاله از آنها یاد می کنیم عامل مردانه امروزه مي دانيم كه ناباروري مردانه درحدود 50% زوج هاي نابارور وجود دارد و يا نقش مهمي در ناباروري يا اختلال باروري ...
ناباروری  تعریف ناباروری ناباروری یعنی اینکه یک زن زیر ۳۵ سال پس از گذشت یکسال(به تازگی در برخی منابع ۱۸ ماه را ذکر می کنند)  از زندگی زناشویی و بدون جلو گیری از حاملگی، حامله ...
1