دراکولا در شمال ایران دراكولا در شمال ايران «دراکولا»يا«پدروس» حشره‌ای کوچک شبیه مورچه است كه نام علمی آن Paederus و در شرق آسیا به نام «سوسک» شناخته شده ودر مازندران به آن«بند» مي گويند و ...
1 2 3 4 5