اختلالات جنسي اختلالات جنسي مي توانند در زندگي شخصي، خانوادگي،زناشويي وحتي اجتماعي فرد موثر باشند. اين دسته اختلالات جنسي به چند دسته عمده تقسيم مي شوندشامل: اختلالاتي كه ريشه در روان فرد دارند و ...
واژینیسم واژینیسم يعني که فرد دارای سابقه اسپاسم غیرارادی، مداوم و مکرر ماهیچه های یک سوم خارجی واژن باشد که در عمل نزدیکی تداخل ایجاد می کند. به عبارت ديگر واژينيسم انقباض ...
اهمیت رابطه زناشویی انگیختگی جنسی مردان ، کلیدی است در دست زنان که بوسیله ی آن می توانند دریچه های احساس ، عشق و محبت آنان را به سوی خود بگشایند .   اهمیت رابطه ...
1 2