هیپنوتیزم یک وضعیت ذهنی است که در آن فرد هیپنوتیزم‌شونده تغییر در وضعیت آگاهی و تمرکز خود پذیرفته و تصمیم می‌گیرد که به سخنان و هدایت‌های شخص دیگری(معمولاً هیپنوتراپیست) پاسخ دهد. در این حالت، فرد ممکن است به طور موقت از برخی از محدودیت‌های ذهنی ایجاد کرده و توجه خود را به اطراف کاهش دهد.
هیپنوتیزم ممکن است در موارد مختلف مورد استفاده قرار گیرد:
  1. تسکین درد: هیپنوتیزم می‌تواند به‌خوبی به عنوان یک روش طب مکمل در کاهش درد استفاده شود، به طوری که هنگامی‌که فرد در وضعیت هیپنوتیک قرار می‌گیرد، توجه‌اش از درد کم شده و به پیشنهادات و دستورات هیپنوتراپیست پاسخ می‌دهد.
  2. مدیریت استرس و اضطراب: هیپنوتیزم می‌تواند به عنوان یک روش مدیریت استرس و اضطراب مورد استفاده قرار گیرد. فرد اغلب با ترکیب هیپنوتیزم با تکنیک‌های تنفس و آرام‌سازی، به کنترل بهتر تنش‌ها می‌پردازد.هیپنوتراپیست در این مورد با استفاده از تکنیک‌های خاص هیپنوتیزمی به او کمک می‌کند تا اضطراب  خود را مدیریت کند.
  3. تغییر عادات ناپسند: هیپنوتیزم می‌تواند در تغییر عادات ناپسند موثر باشد و به کاهش وزن، ترک سیگار یا ترک وابستگی به مواد مخدر کنار روش‌های دیگر کمک کند.
  4. افزایش اعتماد به نفس: با استفاده از هیپنوتیزم، افراد می‌توانند به افزایش اعتماد به نفس، بهبود تصویر بدنی و توانایی‌های شخصی خود بپردازند.
  5. کمک به کنترل تاثیر خاطرات گذشته: در تکنیک‌های هیپنوتراپی،هیپنوتیزور می‌تواند به کاهش تاثیر ویا  دستیابی به خاطراتی که در ناخودآگاه فرد وجود دارد و بر رفتار و احساسات و تصمیماتش موثر است، کمک کند.
مهم است که هیپنوتیزم توسط افراد متخصص و مجرب انجام شود. برخی از افراد ممکن است بهتر از دیگران به هیپنوتیزم پاسخ دهند و نتایج ممکن است متفاوت باشد. همچنین، هیپنوتیزم باید با احترام به اختیار شخص انجام شود و تأثیرات جانبی نامطلوب در صورت استفاده نادرست از آن ایجاد شود.

با تشکر فراوارن از آقای دکتر فتحی که افتخار شاگردیشان نصیبم شده است.
این مقاله را به اشتراک بگذارید