مشكلات جنسي و يائسگي مردان اغلب در مردان مسن بروز مي كند

مشكلات جنسيبا  مسن تر شدن مرد،تغييرات عمده اي در پاسخ جنسي و زمان دوام هر يك از مراحل چهارگانه پديد مي آيد . بر خلاف الگوي پاسخ مردان جوان كه شامل نعوظ فوري ،دخول و انزال سريع است ،در مردان مسن تر به خصوص در سنين بالاي 60 سال فرايند نعوظ ،دخول و يا آميزش و انزال به كندي صورت صورت مي گيرد .دوره ي بي پاسخي مرحله ي فرو نشيني در مورد مردان بالاي 50 سال طولاني تر است.
اگر زن و شوهر الگوي مكرر و ثابت براي آميزش داشته باشند ، اين الگو معمولا تا دهه ي ششم از زندگي آنها ادامه مي يابد.
مردان بالاي 60 سال در طول هفته معمولا با يك يا نهايتا دو انزال ، ارضاء كامل جنسي مي شوند.اين موضوع بستگي به تعداد و عمق خواسته ي جنسي زن او ندارد و افرادي كه از اين امر مستثني هستند تعدادشان خيلي كم است.
 

  مرحله ي  بي پاسخي  بيشتر مردان در اواسط يا اواخر دهه ي ششم و هفتم زندگي خود در مي يابند كه نعوظ مجدد آلت تناسلي آنها پس از انزال 12 تا 24 ساعت طول ميكشد. آنهايي كه به طور نسبي زودتر به حالت نعوظي بر مي گردند. علاقه اي به انزال ندارند و صرفا به خاطر پاسخگويي به تقاضاي جنسي همسر و شريك جنسي با آنها آميزش جنسي بدون انزال انجام مي دهند.

  تغييرات در نعوظ و انزال  


نعوظ كه در مردان جوان به سرعت و ظرف مدت 4-3 ثانيه صورت مي گيرد در مردان مسن تر به دو تا سه برابر مي رسد.
كنترل روي انزال در مردان مسن بيشتر از مردان جوان است. نعوظ كامل آلت در مردان مسن بيشتر حفظ مي شود گرچه دير تر اتفاق مي افتد.مردان جوان ميتوانند سريع به نعوظ كامل رسيده پس از اندكي از نعوظ كاسته و سپس باز به نعوظ كامل برسند وچندين بار اين مورد را تكرار شود.
در مورد انزال معمولا فشار و انقباض دفع پلاسماي مني در مردان بالاي 60 سال وجود نداردبلكه يك جريان آرام پلاسما وجود دارد. قدرت انقباضات كه قبلا مي توانست در اولين انقباض و خروج مني 30تا 60 سانتيمتر در صورتي كه مانع و فشاري به آلت نباشد پرتاب كند به 15 تا 30 سانتيمتر كاهش مي يابد و حتي در صورتي كه مدت نعوظ طولاني باشد به صورت جريان آرام مني باشد و نه به صورت واكنش انزال معمولي كه تحت فشار آشكار رخ مي دهد.در نتيجه ي اين اتفاقات شدت فيزيولوژيكي انزال كاهش يافته و لذت رواني – جنسي فرايند انزال ممكن است از دست برود .
 

دوره ي بي پاسخي ثانويه و يا معكوسدر مردان مسن به ويژه در مردان بالاي 60 سال ، گاهي پس از رسيدن به نعوظ كامل و فرو نشيني بدون انزال هم نعوظ مجدد رخ نخواهد داد كه به آن بي پاسخي ثانويه مي گويند.
اين دوره ي بي پاسخي معكوس (Reverse refractory period) كه بيشتر در مرحله ي انگيزش اتفاق مي افتد تا در دوره ي فرو نشيني جنسي و پس از از دست دادن نعوظ بدون انزال ديگر نعوظ مجدد تا مدت مديدي امكان ندارد در مردان زير 50 سال به ندرت اتفاق مي افتد.

 

تفاوت هاي جنسي مردان ميانسال و مسن


تفاوت بزرگي بين الگوهاي پاسخ مرد ميانسال(41تا 60 سالگي) مردان بالاي 60 سال موجود است. اين اختلافات در مرد بالاي 60 سال به واسطه عدم توانايي براي حفظ سطوح تنش جنسي و شدت پاسخ كم در ابراز احساس جنسي مشخص مي شود.با مسن تر شدن مرد نه تنها از فعاليت آميزشي او به طور معمول كاسته مي شود،بلكه ميزان تكرار انزال اتفاقي شبانه نيز كاهش مي يابد.
بديهي است كه ظرفيت و عمل جنسي به طور مستقيم تحت تاثير ضعف فيزيكي مزمن يا حاد و يا اينولوسيون فيزيولوژيكي عمومي كل بدن قراردارد.احتمالا بزرگترين شد در زمان پيري عبارت است از شرايط اجتماعي – جنسي حاكم بر جامعه اي كه سالهاي شكل گيري جنسي شخص در آن سپري شده است.
بهترين عامل در حفظ قدرت جنسي مؤثر براي مردان سالخورده ، ثبات و پايداري ابراز فعال احساس جنسي است. اگر مرد در طي سالهاي شكل گيري جنسي با كارآيي زيادي مورد تحريك واقع شده و همين آهنگ فعاليت جنسي را در سالهاي 31 تا 40 سالگي نيز ادامه دهد، معمولا در سالهاي كهولت نيز نشانه هاي فيزيولوژيكي ثابت و تكراري مربوط به قدرت جنسي حفظ شده و وجود خواهد داشت.
بي كفايتي جنسي در مردان پس از 50 سالگي شديدا افزايش مي يابد. همانطوري كه انتظار مي رود ضعف ثانويه جنسي پس از اين سن بيشتر شده و با گذشت زمان و مراحل بعدي عمر شدت مي يابد.در بسياري از موارد مي توان ضعف اكتسابي ثانويه مردان بالاي 50 سال را درمان كرد.
در صورت وجود سلامتي كافي تقويت توانايي جنسي مردان 70 ساله و يا 80 ساله نيز به راحتي امكان پذير است. مگر اينكه بعضي عوامل فيزيولوژيك يا رواني موجب تضعيف علاقه ي جنسي گردد.به طور خلاصه اگر سطوح بالاي فعاليت جنسي از سالهاي اوليه حفظ شده باشد و عوامل حاد و يا مزمن محدود كننده ي ظرفيت فيزيكي دخالت نداشته باشد ،مردان مسن مربوط به گروه سني 70 يا حتي 80 ساله نيز مي توانند احساسات جنسي فعال را ابراز نمايند. مردان اين گروه هاي سني در صورت تحريك جنسي كافي و وجود شريك جنسي علاقمند مي توانند به عمل جنسي موفق برگردند، حتي اگر در گذشته خود به مدت طولاني از داشتن فعاليت آميزشي محروم بوده باشند.
 
این مقاله را به اشتراک بگذارید