شکایات شایع بارداری   

  ترشح واژینال:           


بطور طبيعي در زن حامله ترشحات واژینال افزايش مي يابد. ازدياد استروژن موجب افزايش ترشح موكوس گردن رحم مي شود. رنگ شيري اين ترشح ناشي از پوست ريزي مخاط واژن و سرويكس است كه به علت هايپرتروفي گردن رحم و مهبل مي باشد.اين ترشحات رقيق است و اثر محرك ندارد مگر اينكه عفونت وجود داشته باشد.اگر ترشح آنقدر فراوان بود مي توانيد خود را با آب و سركه شستشو دهيد در این موارد لازم است ناحیه  تناسلی خشک نگه داشته شده و بهداشت رعایت شود، ولي اگر  ترشح كف آلود همراه با خارش باشد يا بوي ماهي گنديده بدهد، بايد به پزشك مراجعه كنيد.
استفاده از لباس زير نخي و كتاني كه براي عبور هوا مناسبتر است ، تعويض روزانه لباس زير و عدم استفاده از دوش واژينال در طي بارداري توصیه می شود
 

تكرر ادرار و عدم تحمل ادرار:


در سه ماهه اول بارداري به علت بزرگ شدن رحم و وارد آمدن فشار بر مثانه و كاهش حجم آن تكرر ادرار و شب ادراري امري شايع است. بعد از ماه چهارم به علت تغيير مكان رحم ، خارج شدن از لگن و داخل شدن به حفره شكم تكرر ادراري  از بين  مي رود و در ماههاي آخر بارداري به علت اينكه سر معمولاً وارد لگن مي شود و فضاي مثانه كم مي شود تكرر ادرار افزايش  مي يابد.
  • خوردن مايعات قبل از خواب را محدود كنيد.
  • دفع ادرار هر 2 تا 3 ساعت در روز جهت پيشگيري از احتباس ادرار در مثانه كه ممكن است منجر به عفونت ادرار شود.
  • ورزش کگل را طبق آموزشهای قبلی همین سایت انجام دهید.
  • در صورتي كه دفع ادرار با درد و سوزش بود به پزشك مراجعه كنيد.
این مقاله را به اشتراک بگذارید