In the heart of London
One of the top 25 Universities in the world  
شاون در همه زمینه های مامایی و زایمان در منزل به طور مستقل و در کنار واحدهای زنان و مامایی فعالیت کرده است.
از سال 2012 تا 2014 شاون به عنوان مامای بالینی و متخصص بریچ (Breech Specialist Midwife) در بیمارستان دانشگاهی James Paget  پیشگام بود.
تحقیقات مقطع دکترای او بهبود مسیر مراقبت برای زنان دارای جنین با وضعیت بریچ می باشد.
ماحصل تحقیقات شاون توسعه یک برنامه آموزشی زایمان فیزیولوژیک بریچ (PBB)  بود، زایمان فیزیولوژِک یعنی زایمان بدون هبچ مداخله و کاملا طبیعی،که در حال حاضر سالانه به بیش از 2000 متخصص مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان ارائه می شود.
او اکنون مدیر شبکه زایمان بریچ است. CIC(breechbirth.org.uk)
حداقل 20 واحد سازمانی درNHS  (سرویس بهداشت ملی انگلیس) و خدمات آمبولانس در آموزش های اجباری خود، از مواد آموزشی مبتنی بر شواهد شاون استفاده می کنند.
انتشارات شاون در کانادا و هلند، مرجع و منبع کلیدی برنامه های مامایی آموزش بریچ (در مورد روش هایPBB ) می باشد.
شاون در حال حاضر ناظر ارزیابی مستمر بسته آموزشی شامل داده های قبل و بعد از مرگ و میر پری ناتال است که در 9 مرکزNHS  در انگلستان و ایرلند شمالی انجام شده است.
پروژ‌ه دیگر شامل تجزیه و تحلیل ویدیویی دقیق ازtime-to-event با استفاده از 42 فیلم از زایمان بریچ است، به منظور تکمیل اطلاعات مربوط به جدول زمانی در مورد زایمان بریچ واژینال «ایمن» (ریتر و واکر، 2019).
این پروژه توسعه الگوریتم تصمیم‌گیری در مورد مانورها و زمان‌بندی آن در بخش‌های زنان و زایمانی است که در آنجا PBB  انجام می‌شود، در بریتانیا، آمریکای شمالی و اروپا.
شاون بر پروژه های دیگر مرتبط با بریچ  نیز نظارت می کند:
ارزیابی تقاضا برای زایمان بریچ واژینال در بیمارستان سنت جورج لندن
اولویت های آموزشی دانشجویان مامایی در زایمان بریچ
رهبری تیمی از پژوهشگران دانشجویی، بالینی و دانشگاهی
شاون همچنین در دو دوره تحصیلی بالینی به عنوان مامای متخصص بریچ مشاوره می دهد.
همه وظایف در آنجا تعریف شده است، مامای متخصص بریچ به استاف بالینی آموزش می دهد.
او ماماست و مامایی حرفه ای افتخار آفرین است.نویسنده دانشجوی دکترای سلامت باروری-مامایی خانم حمیده جعفری
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
این مقاله را به اشتراک بگذارید