ورزش در دوران بلوغ                  


بلوغ دختران و فعالیت ورزشی
 

ورزش تراكم استخوان در دختران در دوران بلوغ را افزایش می دهد.
طبق نتایج تحقیقات انجام شده در این دوران فعالیت هایی از جمله: پیاده روی، دو و ورزش هایی که همراه با حرکات جهشی و همراه با پرش باشد نقش بسزایی در افزایش تراکم استخوان دارند. از این رو زمانی که این افراد به سنین میانسالی برسند، این توده استخوانی می تواند مانع مهمی برای جلوگیری از پوکی استخوان باشد.
در دوران قبل و زمان بلوغ دختران می توان از ورزش هایی که با وزنه همراه هستند نیز بهره برد؛ با این شرط که ورزش ها با وزنه های سبک انجام شوند، به این دلیل که ورزش هایی همچون وزنه برداری سنگین در این سنین توصیه نمی شود چون به صفحات رشد استخوانی این افراد آسیب می رساند. از سویی ورزش هایی مانند ژیمناستیک و ورزش هایی که نیاز به کاهش وزن زیاد دارند، دختران ورزشکار را دچار سوء تغذیه، قطع عادت ماهیانه و در نتیجه پوکی استخوان قرار می دهد.
 
  • در سن بلوغ به شرطی که مورد غیرمجازی وجود نداشته باشد می توان تمام انواع ورزش ها را تمرین نمود. از اثرات مثبت ورزش منظم در سن بلوغ می توان به افزایش وزن،‌ افزایش پهنای شانه ها و همچنین افزایش قدرت عضلانی بیش از آن چه از بلوغ ناشی می شود، اشاره کرد.
  • بسیاری از مسائل روانی نوجوانان در این سنین از قبیل رفتارهای تند و پرخاشگرانه، كم رویی، گوشه گیری و اعتماد به نفس پایین را می توان به وسیله شركت در ورزش های گروهی و فردی كاهش داد. 
این مقاله را به اشتراک بگذارید