​اختلالات جنسی                                             

اختلالات جنسي مي توانند در زندگي شخصي، خانوادگي،زناشويي وحتي اجتماعي فرد موثر باشند.
اين دسته اختلالات جنسي به چند دسته عمده تقسيم مي شوندشامل:
اختلالاتي كه ريشه در روان فرد دارند و بيماري جسمي نيستند
و گروهي از اختلالات كه علل عضوي(ارگانيك) دارند والبته دو گروه بيماري هاي جنسي نيز هستند كه يا ريشه در رضايت فرد از رفتار جنسي ويا هويت جنسي او دارند

I براساس علائم اختلالات جنسی   

        A– علائم روانی
         1- اختلال مربوط به تمایلات جنسی
               a- کم میلی جنسی (کاهش تمایل جنسی)
               b- بی میلی جنسی
         2- اختلال مربوط به تهییج جنسی
                    a- اختلال در تهییج جنسی زن
                    b- اختلال در تهییج جنسی مرد
         3- اختلال در رسیدن به اوج لذت جنسی
                    a- اختلال در رسیدن به اوج لذت جنسی زن
                    b- اختلال مربوط به مردان
                              (1) انزال زودرس
                              (2) اختلال ارگاسمیک مرد
            4- اختلالات جنسی همراه با درد
                    a- درد هنگام مقاربت
                    b- واژینیموس
           5- اختلالات جنسی دسته بنده نشده

Bعلل ارگانیک

          1- اختلالات جنسی ناشی از مصرف مواد الکلی یا مخدر
          2- اختلالات جنسی ناشی از بیماری
          3- اختلالات جنسی ناشی از عوامل متعدد روانی و ارگانیک

IIبر اساس عدم رضایت عاطفی از رفتار جنسی

          A- اختلالات جنسی دسته بندی نشده
          B- مربوط به مشکلات مربوط به هویت جنسی
          C- مربوط به اختلالات جنسی

IIIاختلالات مربوط به هویت جنسی

          A- کشمکش های مربوط به هویت جنسی
                    1- اختلال هویت کودکی، نوجوانی یا بزرگسالی
                    2- اختلال هویتی که دسته بندی نشده
          B- هم جنس بازیها
          C- تمایلات غیرشایع
                    1- بیماریهایی که جرم و جنایت جنسی محسوب می شوند.
                              a- پدوفیلیا  بچه بازی
                              b- ویریسم  نگاه شهوانی
                              c- اگزهیبیشینسم  عورت نمایی
                              d- تجاوز (سادیسم)  دیگر آزاری جنسی
                              e- فروتوریسم  مالش شهوانی
                    2- بیماریهایی که جرم و جنایت جنسی محسوب نمی شوند.
                              a- مزوکیسم  خودآزاری جنسی
                              b- فتیشیسم  یادگار پرستی
                              c- فتیشیسم ترنسوستیک  یادگار پرستی همراه با مبدل پوشی
                    3- بیماریهای جنسی که دسته بندی نشده اند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید