برای ورود به سایت اطلاعات زیر را تکمیل کنید.

کارگاه های آموزشی

از سال 1393 با عناوین متعدد ویژه گروه علوم پزشکی و عموم مردم با همکاری موسسه  سیب و در مشهد فعالیت خود را آغاز کرده ایم.حاصل این تلاش پیگیر حدود 100 عنوان کارگاه های آموزشی رایگان و یا با پرداخت وجه بوده است .
که در لینک های زیر می توانید لیست کارگاه های برگزار شده و یا در حال برگزاری را مشاهده فرمائید.
به پاس همراهی اعضا ایران ماما، شرایط ویژه ای برای شرکت در کارگاه های آموزشی درنظر گرفته ایم .

کارگاه های تخصصی علوم پزشکی وکارگاه های عمومی