برای ورود به سایت اطلاعات زیر را تکمیل کنید.

مرجان شریکیان

مرجان شریکیان
کارشناس مامائی
فارغ التحصیل سال ۸۳
سابقه کاری:
مرکز بهداشت شماره۳ مشهد
 مطب خصوصی
 و از سال ۹۳ خوشبختانه با تصویب طرح مراکز مشاوره مامائی موفق به اخذ مجوز کلینیک و مرکز مشاوره گوهرسان شدم که هدف اصلی من از دوران دانشجویی بود زیرا در این سال ها نیاز به آموزش و توانمندسازی زنان و بخصوص مادران باردار را در طی فعالیتم احساس می کردم
در ابتدا مرکز در آدرس سجاد ساختمان پزشکان نگین شروع به کار کرد و در حال حاظر در خیابان صارمی ، نبش صارمی ۱۶ در حال فعالیت هستیم