یوهمبین و افزایش قوای جنسی  نامهای دیگر یوهمبین    yohimbine yohimbe مشخصات ماکروسکوپی یوهمبین      :  یکی از 5 گونه pausinystalia است که جزو درختان همیشه سبز هستند. پوست آن دارای شکاف های طولی است و به راحتی کنده ...
سیر و پرفشاری خون   ● بقلم دکتر مجید انوشیروانی، PhD طب سنتی ایران، استادیار دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد بنا به مستندات بالینی و شواهد علمی نوین، سیر در کاهش چربی خون، پیشگیری از ...
باورهای غلط پزشکی   خرافه های طبی باورهای غلط درباره روغن زیتون، و روغن کنجد الف. روغن زیتون فرابکر واقعی، برای یک بار سرخ کردن خوراکیها نامناسب نیست، و بشرط رعایت دمای سرخ کردن، زیان ...
تدابیر تندرستی در فصل زمستان ❄️ مزاج: سرد و تر ۱. ورزش بیشتر و سنگین‌تر در پایان روز ۲. خواب خوب با استفاده از رواندازهای گرم و پوشاندن سر در هنگام خواب و پرهیز از خواب روز ۳. پوشش ...