قرص فمودین   موارد مصرف قرص فمودین   رفع اختلالات پیش از قاعدگی، قاعدگی و یائسگی:مانند: - قاعدگی نامرتب -  سندروم پیش از قاعدگی  شامل  اختلالات خلق،درد و حساسیت پستان،زیردلدرد و... - حساسیت و درد پستان - دیسمنوره(قاعدگی ...
سوتين و سرطان سينه فواید احتمالی استفاده از سوتین در مقالات قبلی راجع به آناتومی پستان صحبت کردیم و با آگاهی از این موضوع که لیگامانها و بافتهای نگهدارنده پستان را در محل خود روی ...
کیت تخمک گذاری       تعیین روز تخمک گذاری با استفاده از Ovulation Test   دقیقا 4ساعت قبل از تخمک گذاری و هنگامی که رشد فولیکولها به حداکثر خود رسیده است میزان هورمون استرادیول(نوعی استروژن) ...
گیاه موریا پوما و مشکلات جنسی      نام و مشخصات گیاه موریا پوما :   Family Olacaceae Genus: Ptychopetalum Species: olacoides Synonyms: None Common Names: Muira puama, potency wood, marapuama, marapama, muiratã, muiratam, pau-homen, potenzholz Part Used: Bark and ...